خریداران گردو

خرید پوست گردو برای زغال | صادرات زغال پوست گردو

از پوست گردو استفاده های فراوانی میشود و یکی از مصارف آن برای عمر طولانی زغال میباشد که منجر به وجود آمدن شغل جدیدی به عنوان خرید پوست چوبی گردو برای زغال گردید

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید