نهال گردو اسرائیلی پاکوتاه

نهال گردو اسرائیلی / فروش مستقیم آن به صورت عمده

گردو خوشه ای اسراییلی با سایز متوسط مایل به بیضی با پوستی کاغذی است که راحت کنده می شودو  به اصطلاح پر مغز است .نهال گردو  اسرائیلی پا کوتاه چهل سال

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید